آنروید آنروید

چطور خود را از پیامی که در آن تگ شده ایم در اینستاگرام حذف کنیم؟

- UnroidAdmin

✅چطور خود را از پیامی که در آن تگ شده ایم در اینستاگرام حذف کنیم؟ اگر بدون اجازه شما را در یک پستی تگ میکنند و برایتان ناخوشایند است و یا تگ های هیت دریافت میکنید این آموزش به درد  شما میخوره

1️⃣در پروفایل خود وارد قسمتی شوید که پست اشخاصی که شما رو تگ کرده اند در آن نمایش داده می شود (تب سوم)

2️⃣عکس مورد نظر را انتخاب کنید

3️⃣در قسمت بالا روی سه نقطه کلیک کنید

4️⃣روی hide options ضربه بزنید

5️⃣روی remove me from post ضربه بزنید

❌در این حالت از پستی که در آن تگ شده اید حذف خواهید شد

✅چطور کاری کنیم که دیگر کسی نتواند در اینستاگرام ما را تگ کند؟

1⃣وارد تنظیمات شوید 2⃣وارد قسمت privacy شوید 3⃣روی Tagsضربه بزنید 4⃣تیکmanually approve tagرا فعال کنید

در این حالت تا وقتی که شما تایید نکرده اید کسی نمیتواند شما را تگ کند